Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie Drukuj Email

 

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

  1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  2. numer identyfikatora oraz hologram,
  3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
  4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

  • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
  • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
  • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem  standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

Zawiadamiam, dnia 25.06.2021 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr I/1/21 z dnia 24.03.2021 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie opieki przedszkolnej na terenie gminy.

7. Raport o stanie Gminy Stary Dzierzgoń:

- wystąpienie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń,

- debata nad raportem o stanie Gminy Stary Dzierzgoń.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń wotum

zaufania za 2020 rok.

9. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

i informacja o stanie mienia komunalnego:

- uchwała Nr 034/g274/R/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok wraz z opinią o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

- opinie komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń,

- uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24.05.2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok,

- uchwała Nr 066/g274/A/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r.

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2029.

15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu.

16. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzierzgoń, w roku szkolnym 2021/2022.

17. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Stary Dzierzgoń oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych.

18. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

21. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

22. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

23. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w Starym Dzierzgoniu i Myślicach w trybie bezprzetargowym.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 
Ogłoszenie Drukuj Email

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

„TWOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W WOJ. POMORSKIM. II EDYCJA”

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!

To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Wyniki pierwszej edycji znajdziesz tutaj. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni :)

 

NAGRODY

I miejsce: 500 zł

II miejsce: 300 zł

III miejsce: 200 zł

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

1. Do udziału zapraszamy pełnoletnich mieszkańców woj. pomorskiego.

2. Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. pomorskim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa.

3. Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. pomorskim. Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej znanych zakątków województwa ;)

4. Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia.

Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie konkursu: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-pomorskie-2-edycja

 

Na zgłoszenia czekamy do 16 lipca 2021 roku!

Serdecznie zapraszamy!

 
Ogłoszenie Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

UWAGA

W związku z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku, informuje o najistotniejszych wymogach dla gospodarstw utrzymujących świnie:

- obowiązkowe ogrodzenie wokół budynków gdzie przebywają świnie a także wokół budynków gdzie przechowywana jest pasza i ściółka,

- posiadanie „Planu bezpieczeństwa biologicznego” (opisującego m.in. ustanowienie stref czystych” i „brudnych” w gospodarstwie).

Gospodarstwa, które nie dostosują się w pełni do wymogów rozporządzenia 2021/605 nie będą mogły przemieszczać utrzymanych zwierząt poza obszar objęty ograniczeniami, w którym się znajdują - odmawiane będzie wystawienie świadectw zdrowia. Terminy ostateczne:

- dla gospodarstw zatrudniających minimum jedna osobę- 31 października 2021 r.,

- dla gospodarstw nie zatrudniających pracowników – 31 grudnia 2021 r.

Wymagania nie dotyczą gospodarstw, które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od świń lub które przemieszczają świnie w obrąbie tego samego obszaru objętego ograniczeniami z zastrzeżeniem zwierząt kierowanych do rzeźni. Wobec tych gospodarstw w dalszym ciągu obowiązują poprzednie przepisy rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Przydatne linki ze wzorami:

http://www.piw-malbork.lo.pl/?app=aktualnosci&nid=96

 
Informacja Drukuj Email

 

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/21 Wójta Gminy

w Starym Dzierzgoniu z dnia 25 stycznia 2021 r., informujemy,

iż w piątek 04 czerwca 2021 r.

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu będzie nieczynny.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack