Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Informacja Drukuj Email

 

Zawiadamiam, dnia 23.12.2021 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/4/21 z dnia 28.10.2021 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2029.

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2030.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok:

- opinie komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń,

- uchwała Nr 229/g274/P/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 22.11.2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają

z końcem roku budżetowego 2021.

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń.

15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy Stary Dzierzgoń wysokości miesięcznej diety.

16. Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr V/49/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie przetargowym.

20. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”.

21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stary Dzierzgoń na lata 2021-2025.

22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2021-2028.

23. Wolne wnioski i informacje.

24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 
Uwaga Mieszkańcy !!! Drukuj Email

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia
24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy
w Starym Dzierzgoniu będzie nieczynny.

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miesiącu grudniu 2021r., będzie czynny w dniu

17 grudnia 2021 r. w godzinach od 12:00 do 17:00

na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Starym Dzierzgoniu!!!

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack