Ogłoszenie

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż dnia


31 grudnia 2021 r. Urząd Gminy


w Starym Dzierzgoniu będzie czynny
od godz. 715 do godz. 1200

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Zawiadomienie Drukuj Email

 

Zawiadamiam, dnia 29.03.2022 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr V/5/21 z dnia 23.12.2021 r. i Nr I/1/22 z dnia 4.01.2022 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podziękowanie Kierownikowi Posterunku Policji w Dzierzgoniu za wieloletnią współpracę i powitanie nowo powołanego Kierownika Posterunku Policji

w Dzierzgoniu.

7. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

8. Informacja z działalności Rady Gminy Stary Dzierzgoń za 2021 rok.

9. Informacja z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy za 2021 rok.

10. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.

11. Informacja na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy.

12. Informacja z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

13. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w Gminie Stary Dzierzgoń za 2021 rok.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2029.

16. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr III/30/21 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

18. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”.

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Wschodnie Powiśle”.

20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr V/54/21 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2022 rok.

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w 2022 roku.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Stary Dzierzgoń, rocznik 2003, zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisje Lekarską w Sztumie, ul. Reja 12
w dniu 14.04.2022 r.
w godzinach od 08:00 do 15:00
.
Kobiety przyjmowane będą 15.04.2022 r.
w godzinach od 08:00 do 15:00.

 
Pomoc dla Ukrainy Drukuj Email

Więcej…
 
Życzenia Drukuj Email

Z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Sołtysom Gminy Stary Dzierzgoń

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności
i zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

Niech praca na rzecz lokalnej społeczności przynosi Wam satysfakcję

i uznanie wśród mieszkańców.

Dziękujemy za Państwa trud, wysiłek i zaangażowanie

 

Renata Lewandowska                                          Marek Dariusz Turlej                        

Przewodniczący Rady Gminy                              Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

 

 
Życzenia Drukuj Email

 
Informacja Drukuj Email

 

Szanowne Panie!

W związku z zaistniałą sytuacją u naszych wschodnich sąsiadów, którzy walczą o wolną
i niepodległą Ukrainę, informuję, iż obchody Gminnego Dnia Kobiet zaplanowane na dzień 08.03.2022 r. w Przezmarku, zostają odwołane. W obliczu tej tragedii proszę o solidarność
i zrozumienie. Życzmy sobie, aby przyszłoroczne świętowanie odbyło się w atmosferze pokoju i radości.

Wszystkim Paniom, życzę zdrowia, pomyślności oraz spokoju.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń
/-/ Marek Turlej

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack